reserveer hier

      

 

 

 

     

        

 

 

 

 

Over het boek station Deventer

In dit boek wordt ruim honderdvijftig jaar Deventer spoorweggeschiedenis behandeld en in het bijzonder het stationsgebouw. Het gebouw bestaat in 2020 honderd jaar. Het boek bevat prachtige historische foto’s, sporenplannen, ontwerptekeningen en collages van onder andere stationsgebouwen, viaducten, perrons, wachtkamers en specifieke details.

Station5x

Station Deventer midden jaren tachtig.    Foto: Wim van den Bos

In 1865 reed de eerste stoomtrein Deventer binnen. Het toenmalige station Staatsspoor lag net buiten de vestingwallen op dezelfde plek als het huidige station. In 1888 kwam er nog een station bij, maar dan van de concurrerende Hollandse Spoorweg Maatschappij. Deventer werd een belangrijk spoorwegknooppunt met kruisende spoorlijnen vanuit alle vier de windrichtingen.

Station6x

De toename van het spoorverkeer leidde al snel tot de wens voor één groot gezamenlijk station. Het besluitvormingsproces was zeer moeizaam en uiteindelijk startte in 1914 de aanleg. De werkzaamheden ondervonden vertraging vanwege de moeilijke omstandigheden tijdens de mobilisatieperiode in de Eerste Wereldoorlog. De architect ontwierp een stationsgebouw dat goed past bij de parkachtige omgeving.

Station7x

In 1920 werd het station in gebruik genomen en groeide het uit tot één van de bekendste gebouwen van de stad. Opvallend is dat het station zo goed bewaard is gebleven en zijn functie heeft behouden. Sinds 1999 is het gebouw een rijksmonument en vinden er regelmatig restauraties plaats om de monumentale allure van vroeger te herstellen en te versterken.

 Stationshal2x

Opbouw boek

Dit boek is opgebouwd uit zes hoofdstukken. Hoofdstuk 1 gaat in op de komst van de trein naar Deventer in 1865 en de bouw van de eerste stations van twee concurrerende spoorwegmaatschappijen. Al snel ontstond er behoefte aan een groter gezamenlijk station. Het besluitvormingsproces bleek een lange weg en dat is beschreven in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 beschrijft de aanleg van het stationscomplex tot en met de oplevering in 1920. De belangrijkste veranderingen voor het station en de omgeving in de afgelopen honderd jaar worden behandeld in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 bevat persoonlijke herinneringen aan het werken op het station. Tenslotte is er in hoofdstuk 6 aandacht voor het station als erfgoed, maar ook voor de beleving van dit mooie historische station van Deventer. De hoofdstukken zijn voorzien van een flink aantal fotocollages, spoorplannen en bijzondere foto's van Roef Ankersmit.

Station8x

Indruk

De inhoud van het boek is geschikt voor een breed publiek, geïnteresseerden in de geschiedenis van Deventer, de spoorwegen, goederenvervoer, stations, architectuur, monumentenzorg, stedenbouwkundige ontwikkeling, verhalen en anecdotes, sporenplannen, historische en nieuwe foto's van het station. 

 

 

Copyrights © Arno Dijkhof All Rights Reserved, developed and powered by KCCIM.NL/KCCWEB.NL.